Een man en een vrouw lezen een peuter voor op de bank

Maatwerk nodig om ouderbetrokkenheid te vergroten

Programma’s die uitdrukkelijk ruimte bieden voor individuele aanpassingen (zoals Thuis in Taal), lijken meer effect te sorteren op de taalontwikkeling van kinderen. Dat staat in het onderzoeksrapport van het Kohnstamm Instituut getiteld ‘Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?’ Het onderzoek richtte zich op gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen. Een van de onderzochte programma’s is Thuis in Taal.

Weinig aandacht voor maatwerk

Professionals bij alle programma’s vinden maatwerk belangrijk en doen hun best aan te sluiten bij de thuissituatie, maar ze vinden het lastig, blijkt uit het onderzoek. In veel taalontwikkelingsprogramma is er ook weinig aandacht voor maatwerk. Voor Thuis in Taal is dat juist een van de basisprincipes. En om te zorgen dat professionals wel in staat zijn maatwerk te leveren, is bij Thuis in Taal veel aandacht voor professionalisering in de vorm van leerkringen met pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Daarin kunnen ze samen met een trainer van Thuis in Taal onderzoeken hoe je maatwerk vormgeeft.

Deficit-denken

Een andere reden dat niet alle programma’s effectief zijn, komt door het zogenaamde deficit-denken: uitgaan van wat er ontbreekt. Effectiever is om in plaats daarvan juist gebruik te maken van de kennisbronnen binnen een gezin. Zodra leerkrachten die rijkdom gaan zien en ouders als samenwerkingspartner benaderen en zien als expert over hun eigen gezin, kind, en behoeften, wordt er veel meer mogelijk. En dat is precies wat we in onze praktijk zien!

Download hier het rapport (pdf) of lees er meer over op de site van het Kohnstamm Instituut.