Vacature: freelance procesbegeleiders Rotterdam

Gemeente Rotterdam zet de komende vier jaar (2024-2028) in op de doorontwikkeling en uitbreiding van de aanpak Thuis in Taal. Actief Ouderschap gaat dit begeleiden op scholen en kinderopvangorganisaties en zoekt hiervoor nieuwe procesbegeleiders die zich willen verdiepen in de aanpak Thuis in Taal, deze verder helpen ontwikkelen en gaan begeleiden op scholen en kinderopvang in Rotterdam.

Het gaat op jaarbasis om ca. 60-65 uur per school/kinderopvanglocatie, verdeeld over het jaar in te zetten. Het is mogelijk om meerdere scholen naast elkaar te begeleiden.

Interesse?

Heb je interesse? Lees dan hier de vacaturetekst met meer achtergrondinformatie. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de projectleider Thuis in Taal in Rotterdam: Linda Maan, via lindamaan@actiefouderschap.

Vacature: freelance coaches/trainers

Pedagogisch medewerkers (pm’ers) en leerkrachten vinden het soms lastig samen te werken met ouders. Zeker als die uit een andere leefwereld komen en weinig Nederlands spreken. Thuis in Taal is een aanpak om die relatie te verbeteren. Want, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat is de sleutel naar het versterken van de taalontwikkeling van kinderen.

Om Thuis in Taal bij organisaties voor kinderopvang en bij scholen te introduceren en toe te leren passen, heeft Actief Ouderschap een pool met freelance coaches/trainers. We zoeken nog versterking, liefst divers! Mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Vooral ook uit het hele land, zodat we de reistijden bij opdrachten kunnen beperken.

Wat ga je doen?

Je helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het opstarten, uitvoeren en onderzoeken van succesvolle activiteiten binnen een of meerdere Thuis in Taaltrajecten. Je begeleidt samen met een collega-freelancer zo’n drie bovenschoolse leerkringen per schooljaar en drie leerteams op locatie van een organisatie. In leerkringen ontmoeten professionals van verschillende organisaties elkaar en werken daar aan het ontdekken en leren uitvoeren van de aanpak. Deze bijeenkomsten bereid je samen met je collega voor, jullie bedenken geschikte werkvormen en een van jullie maakt na afloop een beeldverslag voor de deelnemers. Daarnaast begeleid je de deelnemers individueel de zeven stappen in praktijk te brengen. Je zorgt voor een plezierig leerklimaat dat deelnemers stimuleert. Je blijft daarbij nadenken over je eigen rol en over de aanpak en deelt geleerde lessen met je collega-freelancers.

Wie zoeken we?

Je bent zelfstandig, verantwoordelijk en lerend en hebt een positieve grondhouding. Je luistert en schiet niet direct in het geven van oplossingen. Je stelt vragen om problemen scherp te krijgen en onderzoekt eerst wat het beste past bij de situatie, de persoon en de organisatie. Je houdt van pionieren en omarmt onzekerheid. De aanpak blijft in ontwikkeling; er is geen kant-en-klare methode.

Je onderkent het belang van taalontwikkeling, weet hoe kinderen en volwassenen leren en zet je gemotiveerd in voor deze uitdagingen. Om dit werk te doen is ervaring en kennis over kinderopvang of basisonderwijs van belang.

Ureninzet

Per jaar is voor een Thuis in Taaltraject ongeveer 300 uur per duo begroot. De leerkringen zijn vaak ’s middags na schooltijd; de individuele co-coaching meestal bij breng- en haalmomenten, onder schooltijd. Een freelancer kan dus meerdere trajecten naast elkaar begeleiden.

Daarnaast zijn er regelmatig intervisiemomenten met collega-freelancers. Tijdens de bijeenkomsten krijg je workshops, bespreek je eigen leervragen en uitdagingen en deel je ervaringen. Ook deze bijeenkomsten worden betaald. Geregeld sluit ook Martine van der Pluijm aan die de methode onderzocht en ontwikkelde.

Aan de slag

Eerst maken we online kennis. Bevalt dat over en weer, dan koppelen we je aan een ervaren coach en kun je een keer mee om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Als ook dat naar meer smaakt, dan kun je aan de slag in de praktijk. Er zijn projecten in het hele land.

Over Actief Ouderschap

Actief Ouderschap is de organisatie die de aanpak in Nederland bekendmaakt en verspreidt. David en Liesbeth Kranenburg zijn de directeur-eigenaren, beiden afkomstig uit het basisonderwijs. Samen met lector Martine van der Pluijm (vanuit Hogeschool Rotterdam), en Anne Bos (vanuit Hogeschool Rotterdam en als freelance projectleider bij Actief Ouderschap) vormen zij vanaf zomer 2022 tot en met winter 2024, met z’n vieren het managementteam van het project Thuis in Taal binnen de landelijke GKA Agenda Taal & Ouders.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en overweeg je je aan te melden als freelance coach/trainer? Neem dan contact op met Liesbeth Kranenburg via liesbethkranenburg@actiefouderschap.nl of telefoonnummer 06-10952285. Een uitgebreidere versie van deze vacaturetekst met wat meer achtergrondinformatie kun je hier downloaden.