Thuis in Taal helpt je samenwerken met ouders aan taal. Samen met hen geef je de kansen van kinderen een boost. 

Elke school of kinderopvangorganisatie wil natuurlijk dat een kind goede kansen krijgt. Maar ja, er moet al zo veel. Met zo weinig personeel, te weinig geld, gebrek aan tijd! Maak daarom meer gebruik van de kracht die vaak nog onbenut is, maar altijd voorhanden: de ouders. Als je bouwt aan de relatie met hen, verbeter je samen de taalontwikkeling van kinderen.  

Gelijkwaardige relatie met ouders

En dat geldt niet alleen de ouders die al veel taligs met hun kinderen doen en theoretisch opgeleid zijn, maar juist ook alle andere. Want wat blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek? In zeven stappen bouw je aan een gelijkwaardige relatie met ouders, help je hen in hun rol als taalontwikkelaar en gaan zij meer met hun kinderen praten. En dat praten levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling van hun kinderen.  

Goed samenwerken

Het klinkt eenvoudig, maar we realiseren ons dat de overstap niet makkelijk is. Je moet er de tijd voor nemen. Goed samenwerken met ouders vraagt nou eenmaal veel van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ze moeten de juiste wetenschappelijke kennis krijgen over meertaligheid, taalachterstanden en culturele verschillen. Ze moeten alle ouders echt willen leren kennen en op voet van gelijkwaardigheid met hen willen communiceren. Ze moeten hun groepen openstellen, een voorbeeldrol durven aannemen en reflecteren op de eigen gewoonten en oordelen.  

In het hele land ervaring

Gelukkig kun je daar als school of organisatie hulp bij krijgen. Het Thuis in Taal-team heeft inmiddels in het hele land ervaring. We delen onze kennis. We nemen de tijd om jullie locatie en de mensen die er werken te leren kennen. We steken de handen uit de mouwen door op de groep mee te werken. We komen met handige tools, slimme hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden. 

Zichtbare resultaten

Stapje voor stapje worden dan de resultaten zichtbaar, leert de ervaring. Ouders voelen zich meer betrokken bij school. Worden zekerder van zichzelf en hun cruciale rol als sprekend voorbeeld voor hun kind. Ze weten zich gezien en gerespecteerd en welkom op de school of in de groep.  

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zien en ervaren dat hun werk effectiever wordt.  Ze ervaren dat hun rol gemakkelijker wordt als ouders werkelijk een steentje, of zeg maar een rotsblok, bijdragen.  

En het belangrijkste: kinderen kruipen uit hun schulp. Ze genieten van dit nieuwe contact met hun ouders of verzorgenden. En zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, gaat hun taal vooruit. En dan, bijna als terloops bijeffect, hebben ze de kansen die je alle kinderen in Nederland gunt.  

Meer weten?

Meer weten over wat de impact van de aanpak Thuis in Taal bij jullie kan zijn? Hoe je die organiseert en anderen meekrijgt in die ambitie? Neem contact op met David Kranenburg voor een vrijblijvende kennismaking.