Thuis in Taal en Actief Ouderschap

De aanpak Thuis in Taal wordt in Nederland bekend gemaakt en verspreid door Actief Ouderschap. Actief Ouderschap verbindt ouders, professionals en organisaties.

Actief Ouderschap is in 2010 opgericht als stichting met een ideële achtergrond. Sinds 2014 is de organisatie uit praktische overwegingen een bv, maar onze idealen koesteren we nog steeds. Onze uitgangspunten:

  • de ontwikkeling en het welzijn van het kind staan altijd centraal;
  • we werken vanuit de praktijk met de wetenschap als spiegel;
  • we kiezen altijd voor diversiteit in expertise en ervaring.

Onze overtuiging: als je bereid bent moeite te doen, is partnerschap met alle ouders mogelijk.

Adviseurs en experts

Actief Ouderschap werkt met een vast team van goed opgeleide adviseurs, trainers en experts met diverse achtergronden. Ze zijn over het algemeen goed bekend in de regio waar ze worden ingezet. Wil je voor ons aan de slag? Kijk dan op deze pagina. Bekijk ook onze teampagina.

David en Liesbeth Kranenburg

De oprichters van Actief Ouderschap zijn David en Liesbeth Kranenburg. Zij zijn als directie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Actief Ouderschap.

CRKBO

In het kader van de Europese btw-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO-kwaliteitsnormen. Actief Ouderschap is geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Actief Ouderschap hoeft daarom voor scholingsactiviteiten geen btw te rekenen.

Zie ook onze klachtenprocedure, AVG, algemene voorwaarden, privacyverklaring