Aan de basis van de aanpak Thuis in Taal ligt ontwerpgericht onderzoek. De aanpak is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek (2012-2019) van Martine van der Pluijm, van Hogeschool Rotterdam. Daarin onderzocht zij hoe we professionals kunnen helpen samen met ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen

Op jonge leeftijd bestaan er namelijk al grote verschillen in de taalontwikkeling van kinderen. Deze verschillen worden voor een groot deel bepaald door het opleidingsniveau van ouders. Er was nog niet veel bekend over het effect van interventies bij (zeer) laagopgeleide ouders. Wel wisten we al dat veel leerkrachten en pedagogisch medewerkers het lastig vinden om samen te werken met ouders. Daarnaast missen die professionals vaak de kennis om aan te sluiten bij de thuisomgeving. Nog lastiger is het als die ouders andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben.

Het onderzoek

Het onderzoek resulteerde in een aanpak in zeven stappen die bewezen effectief zijn. Die stappen helpen leraren en PM’ers partnerschapsrelaties aan te gaan met ouders en daarmee de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. In het daaropvolgende driejarig praktijkonderzoek (2017-2020) heeft Martine in de praktijk van de Rotterdamse Peuterschool van Peuter & Co en verschillende basisscholen onderzocht hoe de aanpak op grotere schaal kan worden ingezet. De resultaten hiervan worden momenteel beschreven.

De eerste bevindingen stemmen positief en komen overeen met wat eerder gevonden is tijdens het promotieonderzoek. Zo is de leraar zelf de belangrijkste succesfactor voor het resultaat. Als de leraar zich bewust is van de driehoeksrelatie met ouders en kinderen en bereid is te leren door ervaren en bijstellen, dán worden vorderingen zichtbaar.

Het is opvallend dat leraren ook meer plezier ervaren in samenwerken met ouders. De ouders blijken de relatie met school meer te gaan waarderen en ze nemen vaker deel aan de wekelijkse ouder-kindactiviteiten. Alle ouders, dus niet alleen de lager opgeleide, gingen thuis meer taalactiviteiten doen.

Thuisondersteuning

Op dit moment doet Martine vanuit Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit en diverse partners een vervolgonderzoek (2020-2024) in het project MAATWERK. Martine onderzoekt of een vorm van thuisondersteuning de aanpak Thuis in Taal kan versterken. Daarnaast kijken de onderzoekers van de Erasmus Universiteit hoe digitale prentenboeken kunnen worden ingezet om de interacties thuis te stimuleren.

Lees meer over de onderzoeken van Martine van der Pluijm op de website van de Hogeschool Rotterdam.