Thuis in Taal is de naam van de aanpak. Achter de schermen werkt Actief Ouderschap samen met een aantal andere organisaties.

Rotterdam

In Rotterdam werken onderzoekers van Hogeschool Rotterdam samen met projectmedewerkers van Hefgroep-KindeRdam en projectleiders en trainers van Actief Ouderschap. Samen onderzoeken we hoe scholen de aanpak invoeren en implementeren.

Landelijk

Op landelijk niveau werken onderzoekers en projectleden van Hogeschool Rotterdam samen met projectleiders en trainers van Actief Ouderschap. Dat doen ze binnen de landelijke GKA Agenda Taal & Ouders. Het doel van de samenwerking is de kennis over Thuis in Taal in het hele land te verdiepen en verder te verspreiden.

Lokaal
Op lokaal niveau werkt Actief Ouderschap met leden van lokale stuurgroepen Thuis in Taal. Ook hier gaat het om kennis delen en verdiepen. Een tweede aandachtspunt is om het samenwerken met ouders aan taal op scholen en in de kinderopvang te professionaliseren.