De aanpak Thuis in Taal, die begon in Rotterdam, breidt zich langzaam uit in heel Nederland. Op dit kaartje zie je de locaties.

Screenshot