Liesbeth Kranenburg geeft Martine van der Pluim een bos bloemen

Martine van der Pluijm aangesteld als lector

Rotterdam krijgt een nieuw lectoraat Samenwerken aan een taalrijke omgeving. En wie zou er nu meer geschikt zijn dan ‘onze’ Martine van der Pluijm? We zijn enorm trots op haar benoeming door Hogeschool Rotterdam, PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR tot lector op dit belangwekkende onderwerp.

In haar nieuwe functie heeft Martine de opdracht leraren en andere professionals bewuster te maken van de taalongelijkheid waar we in Nederland mee te kampen hebben. Ze onderzoekt in cocreatie met (voor)scholen en opleidingen hoe je leerlingen een taalrijke omgeving biedt. Want vooral dát blijkt het verschil te maken voor jonge kinderen.

Taalrijke omgevingen

Het lectoraat heeft verder als doel de samenhang in het taalaanbod op school te vergroten en een sterkere verbinding te leggen tussen de twee plekken waar kinderen hun taal ontwikkelen: de school en het gezin. Het kernbegrip ’taalrijke omgevingen’ moet zo duurzaam een plek krijgen in kinderopvang, basisscholen én opleidingen voor leraren en andere professionals in en rondom de school.

Het lectoraat is tot stand gekomen door samenwerking van Hogeschool Rotterdam met de Rotterdamse schoolbesturen PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR. De kersverse lector werkt samen met schoolbesturen en andere instellingen in het Rotterdamse werkveld, kennisinstituten, landelijke partners en de eigen opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Er zijn te veel kinderen die niet de kans krijgen om mee te komen met de talige eisen van het onderwijssysteem. Een taalrijke omgeving vraagt om een positieve benadering van diversiteit en het inzetten van de kennisbronnen van kinderen, in plaats van kinderen te bestempelen als ‘achterstandsleerlingen’.

Martine van de Pluijm – lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving

Lees meer over het lectoraat op de website van Hogeschool Rotterdam.

Liesbeth Kranenburg geeft Martine van der Pluim een bos bloemen
Bloemen voor Martine van der Pluijm (rechts) van Liesbeth Kranenburg van Actief Ouderschap