Op deze pagina vind je onze webinars. Ze gaan allemaal over succesvol leren samenwerken met ouders in het belang van de taalontwikkeling van kinderen. Met de webinars delen we de kennis die lokaal wordt ontwikkeld. We doen dat binnen de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda Taal en Ouders en in een landelijk netwerk van scholen, kinderopvangorganisaties en andere betrokkenen.

Benieuwd naar de volgende? Kijk in onze agenda.

Alle webinars op een rijtje

Webinar Thuis in Taal & de kracht van spel

Met lector Annerieke Boland gaan we op 2 oktober tussen 16 en 17 uur in gesprek over de waarde van spel voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Noteer het vast in je agenda!

Vragen die aan bod komen zijn: Hoe kun je op de (voor)school minder focussen op expliciet taalonderwijs en meer op de natuurlijke taalverwerving en waarom zou je? We slaan natuurlijk de brug naar de taalomgeving thuis. Ook bespreken we wat passende ouder-kindactiviteiten zijn die bijdragen aan die natuurlijke taalverwerving. Uiteraard sluit lector Martine van der Pluijm aan, naast twee sprekers uit de beroepspraktijk: Hozan Khalid, projectbegeleider Thuis in Taal in Rotterdam en Jasper Hoekstra, leerkracht in groep 1-2. Gespreksleiding is in handen van Anne Bos.

Op 2 oktober om 16.00 uur, kun je het webinar hier live bekijken.

Webinar Thuis in Taal & kansengelijkheid in het onderwijs

Monique Leygraaf lector Kansengelijkheid op Hogeschool IPABO deelde in dit webinar inzichten over hoe je kansengelijkheid in het onderwijs vergroot. Ook Martine van der Pluijm (lector samenwerken aan een taalrijke omgeving), Nienke Dek (projectleider Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders) en Hacer Bektas (projectmedewerker bij Thuis in Taal Thuis) spraken mee. Onderwerp van gesprek was wat je als professional kunt doen om kansen van kinderen te vergroten. Gespreksleiding: Anne Bos, opgenomen op 1 juni 2023.

Webinar Thuis in Taal en diversiteit

In dit webinar dat live uitgezonden is op 23 januari 2023 spreekt Ryanne Francot, onderzoeker Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS) over haar onderzoek naar diversiteit in de kinderopvang. Senem Tekin, betrokken bij het onderzoek van Martine van der Pluijm, ziet bij haar eigen zoon, die Turks als eerste taal heeft, dat een tweede taal zó geleerd is. Nicoleta Vandeputte geeft voorbeelden van hoe je in alle talen en op alle taalniveaus verstoppertje kunt doen. Allan Varkevisser werkt als leerkracht met kinderen uit minder talige gezinnen. Martine van der Pluijm geeft alle verhalen een Thuis-in-Taalcontext.

Webinar Thuis in Taal en meertaligheid

Je taal maakt deel uit van je identiteit: die wil je niet achterlaten bij het schoolhek. En organisaties in kinderopvang of onderwijs doen er ook verstandig aan dat niet van ouders en kinderen te vragen. Andere talen en culturen uitnodigen binnen de school levert zo veel op! Voor álle betrokkenen.

Webinar van 28 november 2022 met expert meertaligheid Frederike Groothoff, onderzoeker Martine van der Pluijm en Thuis-in-Taalcoaches Fikriye Arslan en Sylwia Stawarz. Gespreksleiding Anne Bos. Klik voor een pdf van Frederikes presentatie hier; het werkblad voor de ouder-kindactiviteit over feesten (ook als pdf) vind je hier.

Webinar Visie op samenwerken met ouders