Op deze pagina vind je onze webinars. Ze gaan allemaal over succesvol leren samenwerken met ouders in het belang van de taalontwikkeling van kinderen. Met de webinars delen we de kennis die lokaal wordt ontwikkeld. We doen dat binnen de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda Taal en Ouders en in een landelijk netwerk van scholen, kinderopvangorganisaties en met andere betrokkenen.

Benieuwd naar de volgende? Kijk in onze agenda.

Alle webinars op een rijtje

Webinar Thuis in Taal & het werken in een PLG

Je wilt een echte verandering in jullie organisatie doorvoeren. Je volgt een cursus, maar het effect in de praktijk blijft uit… De expert heeft verteld ‘hoe het moet’, maar er gebeurt niet zoveel. Klinkt dit bekend? Kijk dan naar het webinar Thuis in Taal & het werken in een PLG (vanaf 10 juni 2024 beschikbaar).

In dit webinar vertelt dr. Dr. Sabrina Alhanachi hoe zij tijdens haar promotieonderzoek in het voortgezet onderwijs met docenten in een Professionele Leergemeenschap (PLG) werkte aan het ontwikkelen van ‘culturele responsiviteit’. In de PLG werkten docenten vanuit een onderzoekende houding aan duurzame verandering in hun handelen. De ervaringen en geleerde lessen uit dit onderzoek verbinden we in dit webinar aan de aanpak Thuis in Taal: Hoe kunnen we ook in het basisonderwijs een duurzame verandering tot stand brengen in het samenwerken met ouders aan taal?

Uiteraard is lector Martine Van der Pluijm aanwezig, maar ook sociaal innoverend raadgever, Jacqueline Blaak en de adjunct-directeur van basisschool de Nieuwe Haven in Rotterdam, Nesrin Dogan. De laatsten beide betrokken bij de Leerschool Rotterdam-Zuid (https://www.leerschoolrotterdamzuid.nl/), waarin zij deelnemen aan PLG’s rondom taal.

Aanmelden voor dit webinar is niet nodig. 


Webinar Thuis in Taal & laaggeletterdheid

In dit webinar deelt professor Maurice De Greef de feiten en cijfers rondom laaggeletterdheid in Nederland en licht hij enkele mooie voorbeelden toe. Hij, Martine Van der Pluijm en schooldirecteur Tineke Visser gaan vervolgens in gesprek met Wendy de Groot, een ouder die niet goed kan lezen en schrijven en nu Taalambassadeur is. Zij spreken over de problematiek van laaggeletterdheid in relatie tot de taalontwikkeling van jonge kinderen.

In dit webinar deelt professor Maurice De Greef de feiten en cijfers rondom laaggeletterdheid in Nederland en licht hij enkele mooie voorbeelden toe. Hij, Martine Van der Pluijm en schooldirecteur Tineke Visser gaan vervolgens in gesprek met Wendy de Groot, een ouder die niet goed kan lezen en schrijven en nu Taalambassadeur is. Zij spreken over de problematiek van laaggeletterdheid in relatie tot de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Voor professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs is dit webinar interessant, omdat het je bewust maakt van wat jij kunt doen om succesvol samen te werken met ouders die minder taalvaardig zijn. Voor beleidsadviseurs bij gemeenten is het interessant in verband met de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid die aan het einde van dit kalenderjaar hun verantwoordelijkheid wordt.

De techniek is in handen van Robert van Nimwegen en Stephan van Rijn.


Webinar Thuis in Taal & de kracht van spel

Lector Annerieke Boland vertelt in dit webinar over de waarde van spel voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij schetst eerst de verschillende visies op taalverwerving en laat vervolgens zien hoe met rollenspellen kinderen uitgedaagd worden om taal te ontwikkelen.

Lector Martine van der Pluijm legt de verbinding met de aanpak van Thuis in Taal. Projectbegeleider Thuis in Taal, Hozan Khalid en leerkracht Jasper Hoekstra, die al twintig jaar als leerkracht in groep 1-2 werkt op basisschool De Wilgenstam in Rotterdam, verbinden de kennis aan de dagelijkse praktijk in de peuter- en kleutergroepen. Gespreksleiding is in handen van Anne Bos. Het webinar werd op 2 oktober 2023 opgenomen op de Emmausschool in Rotterdam.

Download hier de presentatie die Annerieke Boland gebruikte tijdens het webinar.

Webinar Thuis in Taal & kansengelijkheid in het onderwijs

Monique Leygraaf lector Kansengelijkheid op Hogeschool IPABO deelde in dit webinar inzichten over hoe je kansengelijkheid in het onderwijs vergroot. Ook Martine van der Pluijm (lector samenwerken aan een taalrijke omgeving), Nienke Dek (projectleider Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders) en Hacer Bektas (projectmedewerker bij Thuis in Taal Thuis) spraken mee. Onderwerp van gesprek was wat je als professional kunt doen om kansen van kinderen te vergroten. Gespreksleiding: Anne Bos, opgenomen op 1 juni 2023.


Webinar Thuis in Taal en diversiteit

In dit webinar dat live uitgezonden is op 23 januari 2023 spreekt Ryanne Francot, onderzoeker Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS) over haar onderzoek naar diversiteit in de kinderopvang. Senem Tekin, betrokken bij het onderzoek van Martine van der Pluijm, ziet bij haar eigen zoon, die Turks als eerste taal heeft, dat een tweede taal zó geleerd is. Nicoleta Vandeputte geeft voorbeelden van hoe je in alle talen en op alle taalniveaus verstoppertje kunt doen. Allan Varkevisser werkt als leerkracht met kinderen uit minder talige gezinnen. Martine van der Pluijm geeft alle verhalen een Thuis-in-Taalcontext.


Webinar Thuis in Taal en meertaligheid

Je taal maakt deel uit van je identiteit: die wil je niet achterlaten bij het schoolhek. En organisaties in kinderopvang of onderwijs doen er ook verstandig aan dat niet van ouders en kinderen te vragen. Andere talen en culturen uitnodigen binnen de school levert zo veel op! Voor álle betrokkenen.

Webinar van 28 november 2022 met expert meertaligheid Frederike Groothoff, onderzoeker Martine van der Pluijm en Thuis-in-Taalcoaches Fikriye Arslan en Sylwia Stawarz. Gespreksleiding Anne Bos. Klik voor een pdf van Frederikes presentatie hier; het werkblad voor de ouder-kindactiviteit over feesten (ook als pdf) vind je hier.


Webinar Visie op samenwerken met ouders