Nienke Dek

GKA: landelijk verbinden en versterken met kennis en netwerken

Een interview met GKA-projectleider Taal & Ouders Nienke Dek

Thuis in Taal is ontwikkeld in Rotterdam, maar de aanpak wordt inmiddels in heel Nederland toegepast. Dat laatste komt mede door de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), waarin een stevige partner gevonden is. We spraken Nienke Dek die als projectleider van de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders aangesloten is bij Thuis in Taal.

Op de website van de GKA staat: Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Maar Nienke, wat ís de GKA?

“De GKA is een initiatief van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gericht op het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat doen we samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De GKA wil de drie leefwerelden van het kind- school, thuis en omgeving- verbinden en versterken.”

Wat is in jouw ogen de reden dat Thuis in Taal goed bij de GKA past?
“Thuis in Taal legt lokaal verbindingen tussen thuis, school en omgeving en doet dat door maatwerk te leveren, door aan te sluiten op wat er al is en wat er nodig is. Want er kunnen veel verschillende verklaringen zijn waarom kinderen in een minder taalrijke omgeving opgroeien. Soms gaat het over erkenning en waardering voor meertaligheid en diversiteit, soms is laaggeletterdheid de grootste uitdaging. Of een gezin leeft in armoede waardoor er thuis weinig materialen zijn, veel stress en weinig energie. De mix en de mate waarin die lokale of individuele context verschilt, vraagt om een andere invulling van de aanpak. Thuis in Taal is daarom net als de GKA een lerende aanpak.”

Wat staat er op de landelijke GKA Agenda Taal en Ouders?
“Landelijk willen we kennisdelen. Dat doen we bijvoorbeeld met webinars, zoals dat over meertaligheid met meertaligheidsexpert Frederike Groothoff. Zij gaf praktische tips over hoe je van ‘wij praten hier alleen Nederlands’ komt naar meer waardering voor en inzet van de thuistaal en van andere culturen.
Het inspiratiefestival blijkt ook een succesvolle manier om mensen bij elkaar te brengen, maar ook de handreiking train-de-trainer die het team van Thuis in Taal ontwikkelt … We willen ervoor zorgen dat alle opgedane kennis overdraagbaar is.

Maar wat vooral helpt, is mijn ervaring, is dat je merkt dat je er niet alleen voor staat. Dat anderen óók met dergelijke vragen lopen, diezelfde ervaringen hebben, verdieping zoeken. Dus daar zetten we op in: inspireren en het enthousiasme laten groeien.”


Heb je vragen over kansengelijkheid of wil je meer weten over de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders? Neem contact op met Nienke Dek of je GKA-regiocoördinator. Meer informatie over de Agenda Taal & Ouders vind je hier. Een uitgebreide versie van het interview vind je in het Thuis in Taal Magazine dat deze zomer verschijnt.

Categories: NieuwsTags: , ,