Conferentie in Dublin: laat kinderen al hun talen benutten

Op 20 en 21 april bezochten Liesbeth Timmerije en Myrthe Stuit namens het team van Thuis in Taal de derde editie van de conferentie Multilingual Theories and Practices (MTP 3). Deze internationale conferentie vond plaats in Dublin, aan de Dublin City University. Tijdens de conferentie werden vele internationale onderzoeken met betrekking tot meertaligheid en onderwijs gepresenteerd en uitgewisseld.

Gedurende de twee dagen werden door onderzoekers van over de hele wereld meer dan 50 onderzoeken gepresenteerd. Het merendeel live, enkele online. Ook waren er zogenaamde postersessies, waar je met verschillende onderzoekers persoonlijk in gesprek kon gaan.
In de pauzes was daar volop gelegenheid voor. Naast de vele onderzoekspresentaties werden er ook ‘keynotes’ gegeven door sprekers als Nancy Hornberger, Ulrike Jessner, Muiris Ólaoire en Mila Schwartz.

Bevestigende inzichten

Met hun deelname wilden Liesbeth en Myrthe nieuwe kennis ophalen die bruikbaar kan zijn voor de praktijk van Thuis in Taal. Dat bleek nog niet heel eenvoudig. Liesbeth: “Door de titel van het congres dachten we dat we naast theorie ook veel over toepassingen voor de praktijk zouden horen. Toch hadden de presentaties een vrij hoog abstractieniveau.”

“Er werden vooral inzichten gedeeld die al bekend zijn en bevestigen wat we doen bij Thuis in Taal”, vertelt Myrthe. “Bijvoorbeeld het inzetten van translanguaging, waarbij kinderen gestimuleerd worden alle talen te gebruiken die zij tot hun beschikking hebben. Bij de ouder-kindactiviteiten op school en thuis geven we kinderen en ouders ook de ruimte hun thuistaal te gebruiken.” Uit de onderzoeken bleek dat het inzetten van translanguaging nog vaak afhankelijk is van de individuele professional en nog geen vaste plaats heeft in (school)beleid. Professionals zijn nog niet altijd overtuigd van de meerwaarde van de thuistaal.

Die meerwaarde werd in vele onderzoeken benadrukt. Liesbeth: “Onderzoekers benoemen die thuistaal soms als taal van het hart, moedertaal, eerste taal of sterkste taal. Maar allemaal vertellen ze steeds weer hoe belangrijk het is die te erkennen. Zo blijf je namelijk in verbinding met de eigen identiteit én de thuistaal is de basis voor het leren van een tweede taal.” Er werd belicht hoe belemmerend het voor kinderen en ouders is wanneer meertaligheid niet gezien wordt als meerwaarde, maar als een tekort voor het leren van een tweede taal. Het zet hen letterlijk op achterstand.

Ouders als waardevolle kennisbron

Liesbeth en Myrthe bezochten MTP 3 op uitnodiging van Cynthia Groff, onderzoeker van het Kohnstamm Instituut. Sinds 1 april is Cynthia bovendien als onderzoeker verbonden aan het onderzoek naar Thuis in Taal naar huis op Hogeschool Rotterdam. Zij presenteerde in Dublin haar onderzoek Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen? Voor dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van gezinsgerichte programma’s, waaronder Thuis in Taal. Cynthia maakte tijdens haar presentatie voornamelijk het belang duidelijk om ouders te (h)erkennen als waardevolle kennisbron en benadrukte het belang van maatwerk.

Doordat Liesbeth, Myrthe en Cynthia de onderzoekspresentaties vanuit hun eigen discipline beluisterden, leverde dit veel gespreksstof én verbinding met elkaar op. Zij zijn het erover eens dat het bezoek voornamelijk voor inzicht in verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft gezorgd.Wil je meer weten over Cynthia’s onderzoek Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen? Lees dan ook dit artikel.

Categories: Nieuws