een conferentiezaal met publiek

Met ‘respect en nieuwsgierigheid’ de taal thuis stimuleren

Op de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) conferentie werd de aftrap gegeven voor de Thuis in Taalaanpak in veel gemeenten

Met ‘respect en nieuwsgierigheid’ de taal thuis stimuleren. Dat is volgens Diane Middelkoop, voorzitter College van Bestuur van de onderwijskoepel PCBO, de kern van de aanpak Thuis in Taal. Zij is daarom ook met plezier penvoerder van de subsidieaanvraag voor de Landelijke GKA-Agenda Taal & Ouders. Die aanvraag is dit jaar ingediend bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW en is gericht op kennisdeling en kennisopbouw rondom de aanpak Thuis in Taal. Met succes, want maandag 31 oktober stond Thuis in Taal op het programma van de GKA-conferentie.

Het strakke, witte, bijna honderd jaar oude gebouw van de Van Nelle fabriek in Rotterdam, ontving zo’n 500 deelnemers uit het hele land, van Sittard tot Groningen. Maar zo doorzichtig en eenvoudig als het gebouw oogt, zo ingewikkeld bleek de problematiek voor het verbeteren van de kansengelijkheid van de jeugd. In de ochtend deelden veel sprekers op het podium en in videoberichten hun soms aangrijpende ervaringen en oplossingen voor kansenongelijkheid met een zaal vol gemotiveerde doorzetters.

Veelkoppig monster

De deelnemers, van onderwijswethouders tot docenten en pedagogisch medewerkers, schooldirecteuren, bredeschoolcoördinatoren, brugfunctionarissen, aanbieders van warme lunches, ontwikkelaars en uitvoerders van een verrijkte of een verlengde schooldag, weekendscholen, bibliotheken en onderzoekers reageerden op de sprekers en stelden vragen.

De bezoekers waren door de organisatie verdeeld over 48 ronde tafels met als doel ideeën en ervaringen uit te wisselen. Hiervoor werd die ochtend twee keer tijd uitgetrokken en het werd mede daardoor een levendige ochtend. Maar kansenongelijkheid is niet makkelijk te verslaan, zo had Monaïm Benrida, de scheidend programmamanager Gelijke Kansen bij het ministerie van OC&W na jarenlange ervaring zelf ondervonden; het is ‘een veelkoppig monster’.

Betrokkenen van het eerste uur

’s Middags presenteerde Thuis in Taal zich in een van de kleinere ruimtes. Via interviews met Martine van der Pluijm en andere betrokkenen van het eerste uur kwamen ervaringen met de aanpak voorbij. Hierna gingen de toehoorders onder leiding van de Thuis in Taaltrainers in groepjes aan de slag. De vraag hoe kunnen we ouders helpen hun kind thuis een taalrijke omgeving aan te bieden leidde meteen tot geanimeerde gesprekken, omdat ieder hier vanuit zijn eigen expertise op reageerde.

Zo vertelde een van de deelnemende wetenschappers dat er veel vooroordelen bestaan ten opzichte van ouders en kinderen met een andere cultuur- en taalachtergrond. Hun nog gebrekkige kennis van het Nederlands zorgt ervoor dat zij onderschat worden en zij krijgen geen kansen om hun cultuurrijkdom te delen.

Ook hier werd in dit korte tijdsbestek duidelijk dat het een zoektocht is in kleine stapjes. In elke gemeente en op iedere plek leren professionals en ouders elkaar op een andere manier kennen. Maar wederzijds respect, interculturele interesse en nieuwsgierigheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Mooie start

Samenwerking als noodzakelijke voorwaarde voor het verslaan van het veelkoppige monster was deze hele dag een van de meeste uitgesproken woorden. En precies daarom was het een mooie start voor het Thuis in Taal-team om precies dat te gaan doen in het land: samenwerkingen opzetten tussen docenten, pedagogisch medewerkers en ouders om taaluitwisseling met hun kinderen te stimuleren en zo kansengelijkheid te vergroten.

Bekijk een impressie van de conferentie.

Categories: NieuwsTags: , ,