De aanpak Thuis in Taal, die begon in Rotterdam, kent nu op meerdere plekken navolging. Lees hier waar, hoe en waarom het op verschillende locaties werkt.

Rotterdam

In 2012 begon Martine van der Pluijm, onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, in Rotterdam op vijf scholen met een pilotstudie Thuis in Taal. Toen daarmee goede resultaten werden bereikt, werd de aanpak verbeterd en breder geïmplementeerd. Inmiddels werken ruim 60 locaties van de Rotterdamse peuterschool en tientallen basisscholen met Thuis in Taal. Vanaf 2020 wordt de aanpak aangevuld met thuisondersteuning, passend bij de aanpak in de klas. Tijdens een vierjarig onderzoek zal samen met leraren naar de juiste vorm gezocht worden en wordt de effectiviteit van de aanvullende ondersteuning onderzocht. In Rotterdam wordt tevens gezocht naar een breder bondgenootschap met o.a. de gemeente, bibliotheek en VoorleesExpress.

Brussel

Naar Rotterdams voorbeeld zetten een aantal enthousiaste leraren van Brusselleer, het Brusselse centrum voor basiseducatie, de aanpak ‘Welkom in de klas’ op in verschillende Nederlandstalige basisscholen. Ouders nemen er wekelijks deel aan een taalstimulerende activiteit met hun kind. De activiteit sluit aan bij het thema in de klas en is toegankelijk voor zowel geletterde als laaggeletterde ouders en biedt ruimte aan de drie talen waarmee Brusselse scholen te maken hebben (Nederlands, Frans én vaak andere thuistalen). Bijzonder is dat Brusselleer ook taalcursussen voor ouders aanbiedt en deze meteen koppelt aan de ouder-kindactiviteiten. De vraag die nu centraal staat is hoe andere partners warm gemaakt kunnen worden om samen met de aanpak aan de slag te gaan en zo een sterk, geïntegreerd verhaal te brengen waar nog meer ouders en kinderen van kunnen profiteren.

Arnhem

In 2018 is in Arnhem Taalrijke Thuisomgeving gestart, een samenwerking met als doel de omgeving van jonge kinderen te versterken en taalrijker te maken. Bij het project werken Rozet, drie kinderopvangorganisaties, Stichting PAS, Gemeente Arnhem, VGGM en Rijnstad samen. Zij zijn ervan overtuigd dat ieder apart én alle samen een belangrijke rol hebben in de taalontwikkeling van kinderen, zowel in kinderopvang en onderwijs als thuis. De komende acht jaar zal het werken volgens de principes van de aanpak Thuis in Taal bij hen centraal staan. Het programma genaamd “Samen voor Taal in Arnhem” zet bewust in op een langere periode, om echt een omslag in het denken en handelen in de praktijk te kunnen maken.

Waalwijk

In Waalwijk is in 2015 het programma Waalwijk Taalrijk ‘Functionele geletterdheid voor kind en ouder’ omarmd. Het thema (Educatief) Partnerschap staat, naast Taal-Woordenschat-Leesplezier, de komende vijf jaar weer centraal op de agenda met als doel ‘Kind-ouder-professional in hun kracht’. Het werken met de aanpak Thuis in Taal is een logisch en inspirerend vervolg op de ingeslagen weg. Hoewel in de afgelopen jaren hard gewerkt is aan het aangaan van partnerschappen met ouders, is hier nog genoeg winst te behalen. Waalwijk kent veel Oost-Europese gezinnen die veel werken. De vraag is of het lukt hen met Thuis in Taal te bereiken.

Duiven

Na een inspirerend betoog van leerkrachten die in 2019 het inspiratiefestival in Rotterdam bezochten, is in Duiven tijdens de gemeentelijke vergadering over onderwijsachterstanden besloten de aanpak Thuis in Taal de komende vier jaar te adopteren. Duiven zet in op het werken met IKC’s en ziet in deze aanpak een kans om de samenwerking en doorgaande lijn KO en PO te versterken. De start was veelbelovend en verliep soepel. Duiven is de kleinste van de deelnemende gemeenten en de vraag is of de grootte van de gemeente een succesfactor is voor een succesvolle implementatie.

Vlaardingen

In Vlaardingen is met een initiatiefgroep gebouwd aan een gezamenlijke aanpak om de samenwerking tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders te versterken. De gemeente werkt samen met mensen uit het onderwijs en een deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid. Scholen die klaar zijn voor een omslag in het werken met ouders, zoals de de groepen waar de zogenaamde Peuterlabs zijn opgestart, worden bij de aanpak betrokken. De contouren van het project, waarin studenten van Hogeschool Rotterdam een belangrijke rol gaan spelen, beginnen zich nu af te tekenen. Er is vast veel te leren van deze praktijkontwikkeling, waarbij professionalisering hand in hand gaat met het opleiden van studenten.

Regio Cuijk/Venlo/Helmond

Spring kinderopvang wil de aanpak Thuis in Taal samen met een aantal scholen in de regio implementeren. Thuis in Taal past goed bij hun pedagogische principes. Spring kiest ervoor de aanpak Thuis in Taal te verbinden met Partnerschap met Ouders en Cultuursensitief werken. In de grote organisatie met ruim 800 medewerkers is veel expertise aanwezig. Pedagogisch Coaches en managers kindcentra vormen nu een team om samen te ontdekken hoe zij dit proces gaan starten, met nadruk op een stevige impuls richting Partnerschap met Ouders. Leden van de kerngroep Thuis in Taal Rotterdam helpen dit proces vorm te geven.